בעקבות המצב הביטחוני המוזיאון סגור

בעקבות המצב הביטחוני כל הפעילויות
מבוטלות עד להודעה החדשה.

משתתפים בצער משפחות ההרוגים,
ליבנו עם משפחות החטופים, הפצועים וצוותי הלוחמים